ADHD: De wereld van een overprikkeld brein

4 min lezen 07-08-2023
ADHD: De wereld van een overprikkeld brein
Laura de Jong
Laura de Jong Contentmanager

ADHD, ofwel Attention Deficit Hyperactivity Disorder, is een neurobiologische aandoening die vooral wordt gekenmerkt door problemen met aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit. Het treft mensen van alle leeftijden en kan een aanzienlijke impact hebben op hun dagelijks leven, hun relaties en hun prestaties op school of werk. In deze blog vertel ik je meer over ADHD, hoe het zich kan uiten en hoe je er mee om kan gaan.

Wat is ADHD?

ADHD is een neurologische aandoening die van invloed is op de hersenfuncties die verantwoordelijk zijn voor aandacht, gedrag en moeite. Mensen met ADHD hebben moeite om hun aandacht op één taak te richten, zijn vaak rusteloos en impulsief. Er zijn drie hoofdtypen van ADHD:

  • Overwegend onoplettend: Kenmerkend voor dit type is moeite om de aandacht erbij te houden, vergeetachtigheid en moeite met organiseren.

  • Overwegend hyperactief-impulsief: Kenmerkend type wordt voornamelijk gekenmerkt door hyperactiviteit en impulsieve gedragingen, zoals onverwacht onderbreken van anderen. 

  • Gecombineerd: Hierbij komen zowel onoplettendheid als hyperactiviteit-impulsiviteit voor.

Hoe wordt ADHD gediagnosticeerd?

Het diagnosticeren van ADHD is complex en vereist de betrokkenheid van getrainde professionals, zoals kinder psychiaters, klinisch psychologen of neurologen. De diagnose omvat vaak verschillende stappen. De eerste stap is het verzamelen van informatie over het gedrag en de ontwikkeling van de persoon. Familieleden, leraren of collega’s kunnen waardevolle inzichten geven. De symptomen van ADHD worden beoordeeld aan de hand van criteria in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), een leidraad voor psychische stoornissen. ADHD-symptomen kunnen overlappen met andere aandoeningen, dus het is belangrijk om deze uit te sluiten. Het gedrag van de persoon wordt in verschillende situaties geobserveerd om een duidelijker beeld te krijgen.

Omgaan met ADHD

Hoewel ADHD niet kan worden genezen, zijn er verschillende effectieve manieren om ermee om te gaan en de kwaliteit van leven te verbeteren. Voor veel mensen met ADHD kunnen medicijnen helpen de symptomen te verminderen en de concentratie te verbeteren. Er zijn verschillende soorten medicatie beschikbaar, zoals stimulerende middelen en niet-stimulerende middelen. Het begrijpen van ADHD en hoe het de hersenen beïnvloedt, kan nuttig zijn. Psycho-educatie biedt mensen met ADHD en hun omgeving inzicht en handvatten. Gedragstherapie en cognitieve gedragstherapie kunnen mensen met ADHD helpen hun gedrag te begrijpen en te veranderen. Ze leren vaardigheden aan om impulsiviteit en afleidbaarheid te verminderen. Een gezonde levensstijl kan symptomen van ADHD beïnvloeden. Voldoende slaap, regelmatige lichaamsbeweging en een gebalanceerd dieet kunnen allemaal bijdragen aan het verminderen van de symptomen.

Persoonlijke benadering

ADHD kan een uitdaging vormen, maar met de juiste aanpak en ondersteuning kunnen mensen met deze aandoening succesvol zijn op allerlei gebieden in hun leven. Door het begrijpen van symptomen en het opzoeken van professionele hulp kunnen individuen met ADHD beter omgaan met aandachtsproblemen en hyperactiviteit, waardoor ze hun potentieel kunnen bereiken. Het is belangrijk om te onthouden dat iedereen uniek is en wat voor de één werkt hoeft niet per se voor de ander te werken. Een persoonlijke benadering en begrip is essentieel bij het omgaan met ADHD.

De meeste complete<br />voedingscoaching software ooit
Meer tonen >>

Recente artikelen

Meer tonen >>